Medicine doctor hand working with modern computer interface as medical concept

Gerent

S’encarrega de gestionar el funcionament general del centre i del equip. Tracte amb proveïdors i aquells que puguin en la mesura del possible col·laborar amb la institució.

Psicóleg Clínic

S’encarrega de l’atenció individualitzada dels pacients. Programa les activitats de rehabilitació. Elabora juntament amb la resta de l’equip el Programa Individual de Rehabilitació i Reinserció de cada pacient. Es coordina amb el Centre de Salut Mental d’ Adults , amb el Centre de Dia, Club Social i amb l’hospital psiquiàtric de referència.

Psiquiatra

Realitza el seguiment clínic del pacient.

Coordinador

Juntament amb el gerent del centre s’encarrega de la selecció i la gestió dels diferents torns de les auxiliars. Prepara i administra la medicació, els diners i el tabac de cada pacient, prèviament pactat amb les famílies.

Infermer psiquiàtric

Responsable d’elaborar el protocols de medicació i de nutrició de cada un dels pacients. Administra la medicació intramuscular dels pacients que ho requereixen. Els acompanya a les visites al seu psiquiatra de referència al Centre de Salut Mental d’Adults. Com també du a terme les activitats pactades

Treballador social

S’encarrega de fer les entrevistes amb les famílies i els pacients juntament amb a psicòloga i l’infermer. Analitza el context social del pacient i la seva família. Es coordina amb altres institucions per a una millora del pacient. Com també du a terme les activitats pactades.

Educador Social

S’encarrega d’elaborar, coordinar i dur a terme les activitats rehabilitadores juntament amb la psicòloga.

Metge

S’encarrega de passar visita un cop per setmana als pacients del centre. S’ocupa de la seva salut en general.

Fisioterapeuta

S’encarrega de la rehabilitació funcional dels pacients del centre que ho precisin.

Auxiliars psiquiàtriques

Són les responsables de l’atenció directe dels pacient. Acompanyen, ajuden i supervisen tot el referent a les activitats de la vida diària i la cura del seu entorn. Com també duen a terme les activitats pactades.

Auxiliars de neteja

Són les responsables de mantenir la higiene de cada un dels espais del centre.

Contacta amb nosaltres per a més informació